Lượt truy cập:
000001245

MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC DRÄGER PARAT® ESCAPE HOODS

  • MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC DRÄGER PARAT® ESCAPE HOODS

MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC DRÄGER PARAT® ESCAPE HOODS

Mã sản phẩm: DRÄGER PARAT® ESCAPE HOODS
Hãng sản xuất: DRÄGER
Xuất xứ: CHLB Đức

Share:

Thông tin chi tiết

MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC Dräger PARAT® 
MODEL: Dräger PARAT® (4900 Escape Hood/5500 Escape Hood/7500 Escape Hood)


Các độc chất trong không khí gây nguy hiểm ngay lập tức đối với sức khoẻ của con người. Khi môi trường trở nên độc hại, cần thoát nhanh và an toàn ra khỏi hiện trường là rất quan trọng.Mặt nạ thoát hiểm của Dräger PARAT® được thiết kế để dễ dàng đóng gói, bảo vệ người dùng khỏi các khí độc, khí, hơi trong công nghiệp trong quá trình thoát

MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC Dräger PARAT® là loại dễ sử dụng:
- Mở túi đựng- bóc tem, tháo niêm phong ở hộp lọc, chức năng lọc sẽ được hoạt động tự động
- Đội mũ trùm lên. Dây  đeo phần đầu và cổ sẽ được co giãn tự động để vừa khít với người mang
- Rời khỏi hiện trường.

MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC Dräger PARAT® mang lại sự tối ưu cho từng trường hợp thoát hiểm:

4900 Escape Hood với bộ lọc NIOSH: Lý tưởng để thoát ra khỏi một loạt các loại khí độc, ga và các hạt bụi độc hại
- Sử dụng: bảo vệ chống lại các khí công nghiệp độc hại hơi ngạt
- Bộ lọc: NIOSH OVesc. / SDesc. / HCesc. / HFesc. / AMesc. / HFesc. / CDesc. / HSesc. / MAesc. / R95
- Phê duyệt: NIOSH 42 CFR Part 84, thử nghiệm MV, Formaldehyde, và HCN

5500 Escape Hood với bộ lọc EN CO-P2: Lý tưởng để thoát khỏi đám cháy, khí liên quan đến lửa và H2S
- Sử dụng: bảo vệ chống lại các loại khí, hơi và khói cháy
- Bộ lọc: Bộ lọc CO P2
- Phê duyệt:  Tiêu chuẩn EN 403: 2004 về mũ trùm thoát nạn trong hỏa hoạn, bổ sung phần kiểm tra với việc sử dụng trong môi trường có H2S (tại 2.500 ppm) theo tiêu chuẩn DIN 58647-7

7500 Escape Hood với thiết kế bộ lọc có thể sử dụng trong cả hai mục đích là các khí độc công nghiệp và các loại khí phát sinh trong quá trình cháy
- Sử dụng: bảo vệ chống lại các khí công nghiệp độc hại, hơi, khí liên quan đến lửa
- Lọc: bộ lọc ABEK CO P3
- Phê duyệt:  tiêu chuẩn EN 403: 2004 về mũ trùm hỏa hoạn; theo DIN 58647-7 để lọc thiết bị thoát hiểm; bộ lọc bổ sung theo tiêu chuẩn EN 14387: 2004 cho (các) bộ lọc khí và (các) bộ lọc kết hợp
- Có sẵn với một vòng cổ đàn hồi để tăng cường bảo vệ