Lượt truy cập:
000001243

TOHATSU THÔNG BÁO THAY ĐỔI HỘP ĐỰNG PHỤ KIỆN

TOHATSU ngày 7 tháng 1 năm 2020
(bản dịch)

Kính gửi các nhà phân phối,

THÔNG BÁO THAY ĐỔI HỘP ĐỰNG PHỤ KIỆN

 
Chúng tôi xin thông báo cho quý đơn vị rằng chúng tôi sẽ thay đổi Hộp đựng phụ kiện cho
các dòng bơm chữa cháy V20FS, VC52AS và VC72AS từ tháng 4 năm 2020. Hộp đựng phụ kiện bằng
nhựa là phụ kiện tiêu chuẩn cho các mẫu trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thay thế bằng hộp các-tông. Các phụ kiện được cung cấp kèm với bơm chữa cháy TOHATSSU sẽ không thay đổi.
Lý do là các nhà cung cấp của chúng tôi đã tăng chi phí một số nguyên vật liệu, do sự khác biệt quá lớn
về giá mới và chúng tôi không thể đủ khả năng để duy trì giá cho các nhà phân phối của chúng tôi. Để giữ các phụ kiện bên trong, chúng tôi cần loại bỏ hộp đựng phụ kiện bằng nhựa cho lần này.
Hộp công cụ mới sẽ được đưa vào gói sản xuất từ tháng 4 năm 2020.
Xin hãy thông báo trước cho tất cả khách hàng của mình. Nếu quý đơn vị có bất kỳ ý kiến nào về thông báo này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
Trân trọng

TẬP ĐOÀN TOHATSU
Shigeru Aoyama
Tổng giám đốc
(đã ký và đóng dấu)